Mēs citus vērtējam pēc viņu darbiem, bet sevi pēc saviem labajiem nodomiem.


Tik lielā mērā, kādā kāds cilvēks liek tev tuvoties Dievam, tik lielā mērā viņš ir tavs draugs.


Dusmas dara tevi mazāku, kamēr piedošana piespiež tevi kļūt lielākam.


Dusmas dara tevi mazāku, kamēr piedošana piespiež tevi kļūt lielākam.


Nav iespējams, ka palīdzot citiem kāpt kalnā ,arī tu pats nenokļūtu tuvāk virsotnei.


Draudze ir grēcinieku sabiedrība – vienīgā sabiedrība pasaulē, kur uzņemšanas nosacījums ir cilvēka necienīgums būt par tās biedru.


Ja tu zinātu no galvas visu Bībeli un piedevām arī visus filosofu izteicienus, tad ko tas tev līdzētu bez Dieva mīlestības un bez Viņa žēlastības?


Ja tu tici neredzamajam Kristum, tu ticēsi arī neredzamajam Kristus potenciālam cilvēkos sev apkārt.


Tev jābūt pateicīgam, ka Dievs tev nav samaksājis pēc taviem nopelniem – ka Viņš ar tevi nav rīkojies tā, kā to prasa tavi grēki; ka Viņš nav atalgojis tavu nekrietnību. “Redzi, Es visu daru jaunu,” saka Jēzus, un pārvērš Savus ļaudis par Dieva bērniem.


Tā ir skumja lieta – dzīvot dzīvi, kurā nav aicinājuma.
Mums ir vesela paaudze, kurai nav nekā cita, ko darīt ar savām dzīvēm, kā vien tas, ko viņi paši izlemj.
Dieva aicinājums ir lieliska svētība.