Šaubas nav sliktas, tās ir labas, ja ir patiesas, ja tās mūs grūž pretī Dievam ar saviem jautājumiem un nesapratni.


Kad mūsu gudrība ir beigusies. Svētais Gars var mums dot atbildi. Bet kā lai Viņš dod atbildi, ja mūsu krājumā joprojām ir vedels lērums pašiem savu atbilžu?


Iemesls tam, kāpēc esi noguris ir tas, ka Tu centies uzvarēt cīņas, kuras pieder Dievam.


Mācīties uzticēties Dievam ir labākais pretlīdzeklis, lai atbrīvotos no mūsu aizsargmehānismiem.


Dievs cilvēkus izvēlas Viņa darbam nevis tāpēc, ka viņi ir pietiekami lieli, stipri, gudri, bet gan tāpēc, ka Viņš zina, kuri paliks fokusēti uz to patiesību, ka vienīgi Viņš var izdarīt to darbu.


Bez evaņģēlija mēs ienīstam sevi, nevis mūsu grēku. Bez evaņģēlija mēs esam motivēti mainīties caur dažādām briesmīgām bailēm un lepnuma un tas līdz galam nemaina mūsu sirdis; tas tikai attur mūsu sirdis no evaņģēlija.


Jēzus teica:” Ejiet un dariet par mācekļiem”, bet bieži mēs vienkārši sēžam un rodam attaisnojumus.


Kļūstot pārņemts ar to, ko citi cilvēki domā ir ātrākais veids kā izmirst, ko Dievs domā.


Kad mēs no sirds mīlam, tad mīlestība liek darīt lietas, kuras mēs citkārt nedarītu.


Bieži vien Dievs dos vairāk kā vari panest, lai vari iemācīties paļauties uz Viņu nevis uz sevi.