Dievkalpojumu laiki:

Svētdienās

Dievkalpojums 9:30

Atnāc

Tradicionālas formas dievkalpojums

Svētdienās

Dievkalpojums 11:30

Atnāc

Mūsdienīgas formas dievkalpojums