Mateja draudze pastāv, lai atzītu un godinātu Dievu un to, ko Viņš ir darījis.

Pielūgsmes mērķis ir ievest cilvēkus tuvākās attiecībās ar Dievu. Šīs attiecības kristietim dod piepildījumu un dziedināšanu. Dieva pielūgsme un slavēšana nav atkarīga no mūsu garastāvokļa, emocijām vai gatavības slavēt. Dievam pienākas gods, neatkarīgi no mūsu stāvokļa.

Pielūgsme ir:

 • Visas savas būtības pakļaušana Dievam
 • Apziņas apskaidrošana pēc Svētā Gara pieskāriena
 • Prāta piepildīšana ar Bībeles patiesībām
 • Iztēles šķīstīšana ar Dieva skaistumu
 • Sirds atvēršana Dieva mīlestībai
 • Gribas pakļaušana Dieva mērķim

Pielūgsme ir visu šo lietu apvienošana pielūdzošā apbrīnā — pašā nesavtīgākajā emocijā un izpausmē, uz ko cilvēka daba ir spējīga. Tāpēc Dieva pielūgsme ir galvenā ienaidniece egoismam un pašcentrētībai, kas ir visu grēku iesākumā.

Dažādas pielūgsmes izpausmes:

 • Dziedāšana / Muzicēšana / Apliecināšana (Efeziešiem 5:19)
 • Slavēšana / Pateikšanās (Ebrejiem 13:15)
 • Personīga nodošanās un svētdzīve (Romiešiem 12:1-2)
 • Upurēšana / Ziedošana (Filipiešiem 4:15-18)
 • Labi darbi (Ebrejiem 13:16)