Satikt mācītāju

Ja vēlaties runāt ar mācītāju, piesakiet tikšanās laiku draudzes kancelejā klātienē, zvanot 67506050 vai rakstot matejs@matejs.lv

Ainars Baštiks

Dzimis 1958. gadā Liepājā. 

Mācījies mākslu, teoloģiju, ieguvis maģistra grādu vēsturē.

Garīgajā darbā iesaistīts kopš 1983. gada un kopš 1988. gada kalpo Mateja draudzē ar sludināšanu, uzklausīšanu un laulāšanu.

Ainars līdzcilvēkos novērtē atbildību, vienkāršību un sirsnību.

Brīvajā laikā bauda vienatni, lasot grāmatu vai darbojoties dārzā.

Ainars ikvienu aicina ienākt Mateja draudzē, jo šeit caur dažādiem cilvēkiem un kalpošanām var sastapties ar Kristu.

Edgars Deksnis

Dzimis 1985. gadā Liepājā.

Studējis Rīgas Stradiņa universitātē un Baltijas Pastorālajā institūtā.

Mateja draudzē kā jauniešu darba koordinators kalpo kopš 2016. gada septembra, taču garīgā darba gaitas sācis 2006. gadā.

Kā vērtību līdzcilvēkos Edgars atzīst atklātību un vienkāršību.

Brīvajā laikā lūko pēc iespējas izrauties no ikdienas rutīnas, kā arī labprāt pļauj zāli.

Edgars aicina iegriezties Mateja draudzē, jo te mēs sludinām Kristu.

Matīss Babrovskis

Dzimis 1990. gadā Ogrē.

Ir mācījies ģeogrāfiju, reklāmu un sabiedriskās attiecības un praktisko teoloģiju Baltijas Pastorālajā institūtā.

Garīgajā darbā iesaistīties un Mateja draudzē kalpot sācis jau 2005. gadā, kļūstot par svētdienskolas skolotāja palīgu, savukārt kopš 2013. gada vada jauniešu darbu.

Brīvajā laikā Matīss labprāt spēlē galda spēles.

Apkārtējos cilvēkos augstu vērtē uzticamību, atklātību.

Matīss aicina iegriezties Mateja draudzē, jo šeit ikvienam ir iespēja atrast savu ceļu pie Dieva.