Laulības

Ja vēlaties tikt savienoti kristīgā laulībā Mateja baptistu draudzē tad, vispirms, sarunājiet tikšanās laiku pie mācītāja, kurā saskaņojiet laulību ceremonijas datumu un laiku. Tas būtu jādara savlaicīgi, jo īpaši gadījumā, ja vēlaties laulāties vasarā. Iesniegums par laulības noslēgšanu ir jāiesniedz dzimtsarakstu nodaļā ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms plānotā laulību datuma. Pēc dokumentu noformēšanas, dzimtsarakstu nodaļa izdos izziņu. Tā kopā ar uz vietas aizpildāmu Mateja draudzes iesnieguma formu jāiesniedz draudzes kancelejā. Reģistrējoties jums ir jābūt gataviem sniegt informāciju (vārds, uzvārds, dzimšanas datums un vieta, dzīves vietas pilna adrese) par laulību lieciniekiem.