Iespēja ziedot

Dieva darba, evaņģēlija sludināšanas un kalpošanas svarīgs priekšnoteikums ir labprātīga, nepiespiesta, priecīga un Dievam patīkama ziedošana. Bībele saka: "Ikviens lai dara, kā tas savā sirdī apņēmies, ne smagu sirdi vai piespiests; jo priecīgu devēju Dievs mīl."
(2. Korintiešiem 9:7)

Aicinām ieguldīt Dieva darbā Mateja draudzē, ziedojot svētdienas dievkalpojumos vai draudzes bankas kontā:

Rīgas Mateja baptistu draudze
Matīsa iela 50b, Rīga, LV-1009, Latvija

Reģistrācijas Nr. 90000299733

A/S SWEDBANK
Kods: HABALV22
Konts: LV66HABA000140J036467

Paldies par atbalstu! Esiet svētīti!