Iespēja ziedot

Dieva darba, evaņģēlija sludināšanas un kalpošanas svarīgs priekšnoteikums ir labprātīga, nepiespiesta, priecīga un Dievam patīkama ziedošana. Bībele saka: “Ikviens lai dara, kā tas savā sirdī apņēmies, ne smagu sirdi vai piespiests; jo priecīgu devēju Dievs mīl.”
(2. Korintiešiem 9:7)

Mērķziedojumu Mateja Aizbalkona zāles remontam iespējams veikt šeit.

Aicinām ieguldīt Dieva darbā Mateja draudzē, ziedojot svētdienas dievkalpojumos, draudzes bankas kontā (rekvizīti zemāk) vai ar tiešsaistes ziedojumu formu.

Rīgas Mateja baptistu draudze
Matīsa iela 50b, Rīga, LV-1009, Latvija

Reģistrācijas Nr. LV90000299733

A/S SWEDBANK
Kods: HABALV22
Konts: LV66HABA000140J036467

Paldies par atbalstu! Esiet svētīti!