Muzikālā kalpošana

Mateja draudzes dievkalpojumos skan daudzveidīga, Dievu pagodinoša un apliecinoša mūzika, ar kuras palīdzību tiek garīgi uzrunāti ļaudis ar dažādu dzīves uztveri, ticības pieredzi un muzikālo izpratni.

DRAUDZES KORIS jeb LIELAIS KORIS
Lielais gan skaitliskajā, gan pastāvēšanas ilguma (kopš 1870. gada) ziņā. Draudzes koris apvieno dažāda vecuma dziedātājus ar dažādu muzikālo pieredzi, kuri vēlas kalpot Dievam un paust evaņģēlija vēsti cilvēkiem dziesmā. Viņus visus saista vēlēšanās kalpot Dievam, dziedot Viņam slavu un stāstot klausītājiem par Dieva mīlestību. Daudzi kora dziedātāji uzsver: kalpošana korī kļuvusi par viņu dzīves nepieciešamību, tā devusi nozīmīgu ieguldījumu viņu kristīgās personības izaugsmē, kā arī iespēju iepazīt jaukus, uzticamus draugus. Lai kļūtu par draudzes kora dziedātāju, jābūt apveltītam ar dziedātprieku un spēju noturēt balsi. Ja ir kaut neliela kora dziedāšanas pieredze, tad pavisam labi! Mēģinājumi notiek trešdienās no 19:00 līdz 21:00.
Pieteikšanās pie Mateja draudzes muzikālās kalpošanas vadītāja Māra Dravnieka (29463682, maris@matejs.lv).

PIELŪGSMES KORIS
Pielūgsmes koris dzied mūsdienīgas pielūgsmes dziesmas, gospel un citu stilu dzīvespriecīgu mūziku. Ja Tev ir dziedāšanas un sadziedāšanās spējas, tad esi aicināts kalpot Pielūgsmes korī. Mēģinājumi otrdienās no 19:00 līdz 21:00.
Pieteikšanās pie diriģentes Agneses Fišeres - Dzērves (27721031, aggiefisher@gmail.com).

KAMERKORIS “MATEJS”
Ja Tev ir vēlēšanās pievienoties kamerkora kalpošanai, kā arī pamatzināšanas solfedžo un pieredze kordziedāšanā, mēs Tevi gaidām mūsu vidū! Kamerkora mēģinājumi notiek piektdienās no 19:00 līdz 21:00.
Lūdzu, sazinies ar kora diriģentiem Rudīti Tālbergu (28613883, ruditet@gmail.com) vai Māri Dravnieku (29463682, maris@matejs.lv).

VOKĀLĀ GRUPA
Ja Tev ir pieredze daudzbalsīgā ansambļa dziedāšanā (mūzikas skolas kora klase vai skolas koris) un Tev ir prieks dziedāt jauniešu pulkā, esi aicināts pievienoties Jauniešu vokālajai grupai. Mēģinājumi notiek piektdienās no 17:30 līdz 19:00.
Lai pieteiktos, lūgums sazināties ar vadītāju Diānu Dravnieci (29462676, dianadravniece@inbox.lv).

PIELŪGSMES GRUPA
Ja Tev ir tuva mūsdienu pielūgsmes mūzika, ja Tev ir pieredze šāda veida mūzikas izpildīšanā dziedot, spēlējot ģitāru, klavieres, basu, bungas vai perkusijas, tad esi aicināts pievienoties pielūgsmes mūziķiem.
Lūdzu, sazinieties ar Māri Dravnieku (29463682, maris@matejs.lv).

KAMERORĶESTRIS
Kamerorķestris izpilda dažādu laikmetu un stilu garīgo instrumentālo mūziku, kā arī atskaņo pavadījumus Mateja draudzes koru dziedātām dziesmām. Ja Tev ir bērnu mūzikas skolas izglītība vijoles, alta, čella, flautas, obojas, klarnetes, fagota, mežraga, trompetes, saksofona, trombona vai sitamo instrumentu spēlē un pieredze orķestra muzicēšanā, esi aicināts pievienoties Mateja draudzes kamerorķestrim. Mēģinājumi notiek pirms kalpošanas reizēm.
Pieteikšanās pie diriģenta Māra Dravnieka (29463682, maris@matejs.lv).