Kristīgi izglītojošs Bērnu un Jaunatnes centrs “Matejs”

Mateja baznīcas durvis ir atvērtas ne tikai svētdienās, bet arī ik dienas. Katru nedēļas dienu jau no agra rīta uz pirmsskolas nodarbībām steidzas bērni vecumā no 3 līdz 7 gadiem. Pēc pāris stundām ratiņu karietēs ierodas mazuļi no 3 mēnešu līdz 3 gadu vecumam. Uz pēcpusdienas nodarbībām sanāk arī skolnieki.
Centra kristīgo pedagogu vadībā bērni apgūst dzīvei un skolai nepieciešamās iemaņas un meklē atbildi jautājumam, kāda ir dzīve ar Dievu… Savukārt skolotāji izjūt atbildību Dieva un vecāku priekšā par viņiem uzticētajiem bērniem.

Patriez centrs “Matejs” piedāvā divas darbības nozares:
KRISTĪGĀ PIRMSSKOLA “MATEJS” piedāvā pirmsskolas vecuma bērnu izglītību, kas ir Izglītības ministrijā licencēta.

Pirmsskolas nodarbības katru rītu tiek iesāktas ar Bībeles stundiņu – ar pārdomām par redzēto un piedzīvoto, ar dziesmām, stāstiem un lūgšanu. Vēlāk seko “Valodiņa”, kur mācāmies sadzirdēt un atpazīt burtus, stāstīt pasakas, un kur vingrinām rociņas, lai sagatavotos grūto burtu rakstīšanai. Skaitļu stundiņā iepazīstam dažādas ģeometriskas figūras, skaitam un spēlējam veikalos. Tad vēl radošās pašizpausmes nodarbības, kur zīmējam, veidojam, griežam, līmējam, dziedam un attēlojam dzirdēto mūziku kustībās. Bērniem ļoti patīk arī vingrošanas nodarbības mūsu sporta zālē. Pēc četrām rīta nodarbībām priecīgi dodamies iestiprināties ar siltām pusdienām.

Pecpusdienā daži bērni dodas mājās, bet citi paliek, lai kopīgi rotaļātos, dotos pastaigā un arī nedaudz atpūstos līdz vecāku darba dienas beigām.

Katrai ģimenei iespējams izvēlēties apmeklējuma grafiku – 2, 3 vai 5 darbadienas nedēļā – pusi vai pilnu dienu. 6 vecuma grupiņās (no 3 līdz 7 g.v.) katrā ir 8 – 14 bērni un viņiem ir ļoti mīļas un zinošas skolotājas. Individuāli ar bērniem strādā logopēds, psihologs un kustības attīstības skolotājs.

Kristīgās pirmsskolas “Matejs” direktore – Iveta Rudoviča, tālr. 67506028, 29964389
Pirmsskolas mācību darba koordinatore – Līga Andersone, tālr. 67506028, 26334065
e-pasts: centrs.matejs@matejs.lv
Mājas lapa: www.matejaskolina.lv

BĒBĪŠU SKOLA

Cik vecam jābūt mūsu bērnam, lai varētu palīdzēt viņam labāk izzināt šo pasauli, izjust mūziku un visu brīnišķīgo ap mums? Tāpat – mācities būt uzmanīgiem un vērīgiem. Un prast būt savstarpēji drosmīgiem un mīļiem. Kad un kā to varam sākt?
Patiesībā viss jāsāk jau no pirmās stundas, kad uzzinām par mūsu mazuļa esamību. Bērniņš visus 9 mēnešus, esot māmiņā, dzird, sajūt, pārdzīvo un atceras – tātad mācās. Šis posms – “nulles” jeb stārķu klasīte (grūtniecības laiks un pirmie 3 mēneši pēc dzemdībām), kad kopā ar māmiņu (tēti) varētu uzrunāt bērniņu, ir mūsu lielais nākotnes sapnis. Taču iepriekšējais sapnis ir jau 6 gadus kā īstenots. Idejas pamatus un metodiku guvām un mācījāmies Zviedrijā; savu pieredzi neliedza arī Bauskas bēbīšu skolas pedagogi. Centra “Matejs” Bēbīšu skolā pašlaik ir trīs vecuma grupu klases:

I klase – 3 mēn. līdz 1 gads / II klase – 1 līdz 2 gadi / III klase – 2 līdz 3 gadi.

Nodarbības notiek 1 reizi nedēļā, 60 min. garumā, kopā ar māmiņu, tēti, vecmāmiņu vai auklīti. Pirms un pēc nodarbības paredzēts sadraudzības laiks vecākiem un bērniem.

Bēbīšu skolas mērķi :

  1. Dot iespēju vecākiem un bērniem rast laiku nedalītai uzmanībai;
  2. Pilnveidot bērna emociju pasauli, izziņu;
  3. Attīstīt muzikālo dzirdi, ritma izjūtu;
  4. Veicināt fizisko attīstību (t.sk. logopēdijas un mikrologopēdijas el.);
  5. Veicināt uzmanības noturību, saticību līdzcilvēkos, līdzjūtību;
  6. Dot iespēju vecākiem pārrunāt bērnu audzināšanas jautājumus un kopt savstarpēju sadraudzību.

Bēbīšu skolas vadītāja – Lāsma Baštika, tālr. 26540094
Mājas lapa: matejabebisi.webs.com