Kristīgi izglītojošs Bērnu un Jaunatnes centrs “Matejs”

Mateja baznīcas durvis ir atvērtas ne tikai svētdienās, bet arī ik dienas. Katru nedēļas dienu jau no agra rīta uz pirmsskolas nodarbībām steidzas bērni vecumā no 3 līdz 7 gadiem. Pēc pāris stundām ratiņu karietēs ierodas mazuļi no 3 mēnešu līdz 3 gadu vecumam.
Centra kristīgo pedagogu vadībā bērni apgūst dzīvei un skolai nepieciešamās iemaņas un meklē atbildi jautājumam, kāda ir dzīve ar Dievu… Savukārt skolotāji izjūt atbildību Dieva un vecāku priekšā par viņiem uzticētajiem bērniem.

KRISTĪGĀ PIRMSSKOLA “MATEJA SKOLIŅA” piedāvā IZGLĪTĪBAS MINISTRIJAS
LICENCĒTU pirmsskolas vecuma bērnu izglītību.

Pirmsskolas nodarbības katru rītu tiek iesāktas ar Bībeles stundiņu – ar pārdomām par redzēto un
piedzīvoto, ar dziesmām, stāstiem un lūgšanu. Ikdienā bērni apgūst gan valodiņu, gan
matemātiskās prasmes atbilstoši vecumam, veic dažādas radošās pašizpausmes nodarbības kā
gleznošana, aplicēšana, veidošana. Tāpat tiek pētītas dabas parādībām un ikdienas aktuālie
notikumi. Šeit bērni apgūst muzikālās prasmes un fiziskās aktivitātes sporta un dejošanas
nodarbībās. Skoliņā paralēli ikdienas darbībām notiek logopēdijas, angļu valodas un “Godly
play” nodarbības.
Mateja skoliņā ikdienas gaitās dodas 2,5 – 6 gadus veci bērni. Skoliņa nodrošina piecu grupu
darbību, kur katrā grupā ir aptuveni 10 – 15 bērnu un divas burvīgas skolotājas un palīgs. Lielā
stūre rokās vadītājai un vietniecei, bet skoliņas mājas – Mateja draudzes rokās. Katra ģimene var
izvēlēties sev ērtāko apmeklējuma laiku. Piecas dienas nedēļa vai trīs, pilnu darba dienu vai pusi
– kā katram labāk tīk.
Kristīgās pirmsskolas “Matejs” vadītāja – Anita Nagaine, tel. nr. 26 760 768
Centrālais tel. nr. 67 506 028
E-pasts: pirmsskola@matejs.lv
Mājas lapa: www.matejaskolina.lv
Atrast mūs un iepazīt vari Facebook un Instagram platformās, meklējot “Mateja skoliņa”
profilus.

BĒBĪŠU SKOLA

Cik vecam jābūt mūsu bērnam, lai varētu palīdzēt viņam labāk izzināt šo pasauli, izjust mūziku un visu brīnišķīgo ap mums? Tāpat – mācities būt uzmanīgiem un vērīgiem. Un prast būt savstarpēji drosmīgiem un mīļiem. Kad un kā to varam sākt?
Patiesībā viss jāsāk jau no pirmās stundas, kad uzzinām par mūsu mazuļa esamību. Bērniņš visus 9 mēnešus, esot māmiņā, dzird, sajūt, pārdzīvo un atceras – tātad mācās. Šis posms – “nulles” jeb stārķu klasīte (grūtniecības laiks un pirmie 3 mēneši pēc dzemdībām), kad kopā ar māmiņu (tēti) varētu uzrunāt bērniņu, ir mūsu lielais nākotnes sapnis. Taču iepriekšējais sapnis ir jau 6 gadus kā īstenots. Idejas pamatus un metodiku guvām un mācījāmies Zviedrijā; savu pieredzi neliedza arī Bauskas bēbīšu skolas pedagogi. Centra “Matejs” Bēbīšu skolā pašlaik ir trīs vecuma grupu klases:

I klase – 3 mēn. līdz 1 gads / II klase – 1 līdz 2 gadi / III klase – 2 līdz 3 gadi.

Nodarbības notiek 1 reizi nedēļā, 60 min. garumā, kopā ar māmiņu, tēti, vecmāmiņu vai auklīti. Pirms un pēc nodarbības paredzēts sadraudzības laiks vecākiem un bērniem.

Bēbīšu skolas mērķi :

  1. Dot iespēju vecākiem un bērniem rast laiku nedalītai uzmanībai;
  2. Pilnveidot bērna emociju pasauli, izziņu;
  3. Attīstīt muzikālo dzirdi, ritma izjūtu;
  4. Veicināt fizisko attīstību (t.sk. logopēdijas un mikrologopēdijas el.);
  5. Veicināt uzmanības noturību, saticību līdzcilvēkos, līdzjūtību;
  6. Dot iespēju vecākiem pārrunāt bērnu audzināšanas jautājumus un kopt savstarpēju sadraudzību.

Bēbīšu skolas vadītāja – Lāsma Baštika, tālr. 26 540 094