Mazās grupas

Mēs ticam, ka kristieša pieaugšana lielā mērā notiek ikdienas saskarsmē ar citiem kristiešiem, tādēļ mudinām katru iesaistīties kādā no mazajām grupām.

  • Alfa kurss - Alfa kurss ir vieta, kur vienkāršā un nepiespiestā atmosfērā iepazīstina ar kristietības pamatiem. Uz Alfa kursu ir aicināts ikviens, kas vēlas uzzināt par kristīgo ticību, kas meklē, vēlas iedziļināties vai pieaugt savā ticībā. Kursā 12 pirmdienās no 19.00 līdz 21.00, kā arī viens nedēļas nogales izbraukums ārpus Rīgas. Katrā tikšanās reizē tiek baudīta kopīga maltīte, notiek lekcija par attiecīgās reizes tēmu un diskusija mazajās grupās par dzirdēto. Alfa kurss tiek organizēts katra gada sākumā.
  • Lūgšanu rīts - pirmdienās 10:00
  • Lūgšanu vakars - otrdienās 18:00
  • Sieviešu lūgšanu grupa - Draudzes sievietes tiekās reizi mēnesī trešdienās 19:00. Tiek aicinātas sievietes, kas ir jau iesaistījušās vai arī vēlas iesaistīties lūgšanu grupās mazos pulciņos, lai dalītos savās vajadzībās un kopīgi lūgtu par to. Programmā arī īpašais viesis, uzkodas un slavēš Vairāk informācijas zvanot Rasai Cirvelei 29335590
  • Vīru lūgšanu brokastis - Draudzes vīri pulcējas reizi mēnesī, pirmdienas rītā plkst 7:00-8:15, uz vīru lūgšanu brokastīm, lai caur lūgšanām viens otru iedrošinātu pagodināt Kristu ikdienā. Mūsu kopīgajos rītos pārdomājam tēmas par kādu kristīga vīrieša garīgās disciplīnas aspektu – personīgais laiks ar Dievu, godīgums ikdienā, kristieša aicinājuma izdzīvošana darbavietā u.c. Brokastis noslēdzam ar gardu, kopīgu maltīti. Vairāk informācijas zvanot Mārtiņam Ābolam 28686421
  • Bībeles studiju grupa - Katru otrdienu 19:00 ir iespēja pievienoties kādas Bībeles grāmatas padziļinātākai studijai un diskusijām grupās.
  • Mājas grupa - Ja Tev jau ir mājas grupa vai Tu vēlies tādu organizēt, tad vari izmantot kādu no mazo grupu materiāliem, kas ir pieejami šeit: http://matejs.lv/mazo-grupu-materiali/