Mazās grupas

Mēs ticam, ka kristieša pieaugšana lielā mērā notiek ikdienas saskarsmē ar citiem kristiešiem, tādēļ mudinām katru iesaistīties kādā no mazajām grupām.

 

Pievienojies  mazajai grupai

 

Kāpēc mazā grupa?

Dievs ir kopībā ar sevi un Viņš, radot mūs pēc Sava tēla un Savas līdzības, aicina arī mūs veidot attiecības ar Sevi un līdzcilvēkiem. Mazā grupa ir vieta, kuram varam piepildīt šo Dieva nodomu. Mazā grupa ir vieta, kur ikkatrs praktiski varam izdzīvot Mateja draudzes vērtības – kalpošana, pielūgsme, evaņģelizācija, sadraudzība un pieaugšana.

Kas ir mazā grupa?

Mazās grupas  ir nelielas draugu kopas (3-10 cilv.), kuras vieno kopīgs mērķis – pieaugt ticībā un Kristus līdzībā, kopīgi lasot un studējot Bībeli vai arī pārrunājot svētrunā dzirdēto vai kopīgi lasīto mazo grupu materiālu no praktiskā pielietojuma prizmas. Tiekoties neformālā vidē (mājās, draudzes telpās), mazo grupu dalībnieki iedrošina viens otru, attīsta un praktizē atbalstošas attiecības mazās grupas ietvaros. Esot mazajā grupā, tiek piedzīvotas pozitīvas pārmaiņas un iegūti jauni draugi.

Vai ir atbilstoša mazā grupa arī man?

Vēl viena Mateja mazo grupu raksturojoša pazīme ir to daudzveidība gan grupu dalībnieku skaitliskā ziņā, gan tikšanās reižu regularitātē. Matejā mazās grupas ir gan puišiem, meitenēm, pusaudžiem, vīriešiem, sievietēm, grupas senioriem, jauktās un online grupas. Mazo grupu tikšanās notiek dažādas vietās – gan Rīgas pilsētas teritorijā, gan ārpus tās.

Ko par mazajām grupām saka mazo grupu dalībnieki?

“Mazajā grupā mēs esam piedzīvojuši patiesu sadraudzību, ko ne vienmēr var piedzīvot Matejā, jo tai ir nepieciešams ilgāks laiks un neformālāka vide. Mazajā grupā esam ieguvuši īstus draugus, ar kuriem varam dalīties it visā un saņemt atbalstu un iedrošinājumus. Esot mazajā grupā, esam piedzīvojuši pieaugšanu ticībā.”

Inga un Edgars

“Mazā grupa ir iespēja izrunāt tēmas un uzzināt viedokļus par kuriem ikdienā nedomājam savas iniciatīvas vadīti. Iespēja sadraudzībai ar draudzes locekļiem, kura ikdienā trūkst un netiek izvirzīta par pietiekamu prioritāti.”

Ričards

“Man, kā cilvēkam, kurš nelabprāt izpauž savas domas un pārdzīvojumus tālāk par pašas sirsniņu, mazā grupa sākotnēji bija liels pārbaudījums. Taču tagad varu teikt, ka tas ir lielisks veids, kā būt sadraudzībā, gūt kādu mierinājumu, mierīgi dalīties arī ar kādām personiskākām lietām, nebaidoties, ka tas nonāks kur tālāk. Mazā grupa ir iespēja lūgt kopā, pārrunāt kādus garīgus jautājumus un vienkārši būt kopā. Lai arī tikšanās nav katru nedēļu, bet tas ir TIK vērtīgi. Noteikti iesaku katram atrast savu mazo grupu :)”

Baiba

Kā atrast savu mazo grupu?

Ja vēlies pievienoties mazajai grupai vai uzsākt savu grupu, tad sazinies ar mums matejs@matejs.lv

 

Pievienojies  mazajai grupai

 

Vairāki Mateja mazo grupu materiāli ir pieejami šeit: http://matejs.lv/mazo-grupu-materiali/