MAZO GRUPU MATERIĀLI


Dienu no dienas tie vienprātībā pulcējās templī; bet mājās tie lauza maizi un kopīgi ēda līksmībā un sirds vienkāršībā, slavēdami Dievu un baudīdami labvēlību tautā. Un Kungs ik dienas pievienoja viņu pulkam aizvien jaunus izglābtos.

Apustuļu darbi 2:46-47

Mēs katrs esam atšķirīgi gan savā dzīves pieredzē, gan ticības gājumā, tāpēc katra mazā grupa ir unikāla. Laika gaitā esam uzkrājuši dažādu mazo grupu studiju materiālu krājumu, lai katrai mazajai grupai atrastu piemērotāko.
Lai iegūtu mazo grupu studiju materiālus vai uzsāktu jauno mazo grupu uzraksti mums e-pastu: matejs@matejs.lv

Bībeles lasīšanas plāns no Marka evaņģēlija"Jēzus spēks" ir atrodams YouVersion Bībeles lasīšanas lietotnē.

Bībeles lasīšanas plāns no Jāņa 1. vēstules "Atpazīšanas zīme" ir atrodams YouVersion Bībeles lasīšanas lietotnē.

Image