Izvadīšana

Ja vēlaties, lai jūsu tuvinieka izvadīšanā kalpo mūsu draudzes mācītājs, piesakiet tikšanās laiku ar mācītāju kancelejā klātienē, zvanot 67506050 vai rakstot matejs@matejs.lv

Mācītāji pirmām kārtām izvada Rīgas Mateja baptistu draudzes locekļus vai viņu tuviniekus, bet citu bēru pieteikumus pieņem iespēju robežās.