Pievienoties draudzei

Ja esat citas draudzes loceklis, bet vēlaties pievienoties Rīgas Mateja baptistu draudzei, jums jālūdz iepriekšējās draudzes mācītājam izsniegt draudzes zīmi, uz kuras pamata var tikt izvērtēta pievienošanos. Lai pievienotos draudzei, ir jāveic pārrunas ar draudzes mācītāju. Ja esat kristīts citā nevis baptistu konfesijā, pirms pievienošanās draudzei ir jāiziet 5 nodarbību kristību apmācības. Ja esat kristīts vēl kā bērns, pirms pievienošanās draudzei sava personīgā ticība Kristum ir jāapliecina bībelīgā pagremdē.