14.04.24.

Glorija

Kalpošana nav pašmērķis, bet tai jāizriet no Tavas mīlestības pret Jēzu un cilvēkiem.