19.05.24.

Glorija

Caur Svēto Garu mēs spējam ieraudzīt kā Jēzus mūs vada šodien.

21.04.24.

Glorija

Vienatne ir laiks, kurā Tu vari ielikt pamatus savai dzīvei, laiks, kurā tu vari izkopt un attīstīt sevi.

14.04.24.

Glorija

Kalpošana nav pašmērķis, bet tai jāizriet no Tavas mīlestības pret Jēzu un cilvēkiem.

17.03.24.

Glorija

Mūsu sāpēm jāpārvēršas lūgšanā, garīgā cīņā un pēc tam arī proaktīvā darbībā.

11.02.2024.

Glorija

Bieži mīlestībai ar vārdiem vien ir tukšas skaņas vērtība.

04.01.24.

Glorija

Dieva žēlastība mūs tā transformē, ka mums pašiem vairs nepatīk grēcīgais stāvoklis, kurā esam, tāpēc cenšamies dzīvot Viņa līdzībā.

14.01.24.

Glorija

Baušļi ir doti, lai es nesāpinātu savus tuvākos, lai es varētu pilnvērtīgi izdzīvot šo laiku, ko Dievs ir man devis.

03.12.23.

Glorija

Ja es turēšos blakus Jēzum, ja es stāvēšu Viņa žēlastībā, ja es pieņemšu Viņa upuri, Viņa izlietās asinis pār mani, tad es vienmēr būšu drošībā!

26.11.23.

Glorija

Vislielākā liecība par to, ka Jēzus vēl joprojām ir dzīvs, spēcīgs un varens ir Tava izmainītā dzīve.

12.11.23.

Glorija

Mums šodien ir vajadzīgi drosmīgi vīri un sievas, kuri uzdrīkstas doties pie tiem, kuri ir nepareizi un neērti, pie tiem, kuri ir sāpināti, salauzti vai nešķīsti, lai norādītu viņiem ceļu pie Jēzus.