17.03.24.

Glorija

Mūsu sāpēm jāpārvēršas lūgšanā, garīgā cīņā un pēc tam arī proaktīvā darbībā.