04.01.24.

Glorija

Dieva žēlastība mūs tā transformē, ka mums pašiem vairs nepatīk grēcīgais stāvoklis, kurā esam, tāpēc cenšamies dzīvot Viņa līdzībā.