26.05.24.

Glorija

Būsim tāda draudze, kas Jēzus spēkā caur Svēto Garu spīd un liek Dievam priecāties!