05.11.23.

Glorija

Kad cilvēks pazaudē bijību Dieva priekšā, tad ir liels kārdinājums pašam ieņemt Dieva vietu.

29.10.23.

Glorija

Panākumi nav dievs, tie nespēj sniegt dzīves piepildījumu, to var dot tikai dzīvais Dievs.