28.04.24.

Glorija

Katrai paaudzei ir jānodod tālāk nākamai patiesība, ka ikviens cilvēks ir Dieva mīlēts un vērtīgs, ka ikvienam ir iespēja ticībā saņemt glābšanu.