05.11.23.

Glorija

Kad cilvēks pazaudē bijību Dieva priekšā, tad ir liels kārdinājums pašam ieņemt Dieva vietu.