29.10.23.

Glorija

Panākumi nav dievs, tie nespēj sniegt dzīves piepildījumu, to var dot tikai dzīvais Dievs.