09.06.24.

Glorija

Dieva pavēle – uzcelt svētu Templi tam Kungam.