VĒLIES KRISTĪTIES VAI PIEVIENOTIES DRAUDZEI?

Jēzus teica: “Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva un Dēla un Svētā Gara Vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis. Un redzi, Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam.” (Mat ev. 28:18–20) Kristības simbolizē nomiršanu vecajai dzīvei, lai atdzimtu jaunai – … Read More

Adventa svētrunu sērija VIEDĀS DĀVANAS

Ne viens vien no mums Adventa laikā sāk domāt par Ziemassvētku dāvanām, un tas ir skaisti, jo mēs gribam iepriecināt tos, kas mums apkārt, svinot Jēzus piedzimšanas svētkus. Tomēr Jēzus mūs aicina domāt arī par dāvanām, kam nav cenas, bet ir neizmērojama vērtība. Adventa laika svētrunu sērijā pārdomāsim šīs dāvanas dažādos aspektos, uz ko mums norāda arī Bībele. Vispirms domāsim … Read More

Mēs esam PAR visiem cilvēkiem!

Rīgas Mateja Baptistu draudze jau 154 gadus ir atvērta katram cilvēkam. Mūsu dievnama durvis ir bijušas atvērtas gan kara gados, gan arī sarežģītajos padomju gados. Mēs esam PAR katru cilvēku, kas ir izmisis, kas lūdz, pateicas, kas meklē Dievu vai Viņu jau ir atradis. Jēzus Kristus mīl visus cilvēkus vienādi un Viņš nekad nešķiroja un nenovērsās ne no viena – … Read More

Sākot ar 7. novembri arī dievkalpojums 9.30 būs skatāms tiešraidē!

Šajā sarežģītajā laikā, kad tik svarīgi sadzirdēt labo vēsti, ieklausīties Dieva stiprinošajā vārdā, Mateja draudze piedāvā vēl vienu lielisku iespēju – piedalīties attālinātā dievkalpojumā katru svētdienu tagad arī 9.30! Tradicionāls dievkalpojums ir viena no Mateja draudzes vērtībām un satur labāko no baptistu tradicionālā dievkalpojuma norises. Ērģeles Matejā ir skanējušas jau kopš dievnama atvēršanas 1902. gada novembrī, un to skaņas piepilda … Read More

Pielūgsmes vakars “ATRASTS UN SASTAPTS” notiks attālināti!

Iespējams arī tev šajā sarežģītajā laikā ir vairāk jautājumu, mazāk atbilžu. Dažādas teorijas un pamācības, kā labāk darīt to vai šo. Neskaitāmās izvēles, ar ko ik dienu saskaramies var radīt šaubas un nedrošību. Kam ticēt? Daudzas atbildes sniedz Dievs, ja esi ar Viņu ciešās un personīgās attiecībās. Atrast laiku, lai sastaptos lūgšanā. Sadzirdēt īstās atbildes, lai droši skatītos nākotnē. Tāpēc … Read More

Pļaujas svētki 2021

„Un tev būs šajos svētkos līdz ar saviem dēliem, savām meitām,saviem kalpiem, savām kalponēm un levītiem, kā arī ar svešiniekiem, ar bāreņiem un atraitnēm, kas dzīvo tavos vārtos, priecāties, tev būsšos svētkus svinēt septiņas dienas Tam Kungam, savam Dievam,tanī vietā, ko Tas Kungs izraudzīs, jo Tas Kungs, tavs Dievs, tev svētīs gan visu tavu ražu, gan arī ikvienu tavu roku … Read More

Jauniešu, pusaudžu & Fusion nometne

Gads, ko esam pavadījuši attālinātās tikšanās, mācoties neklātienē un nesatiekot mīļos draugus, ir sniedzis gan jaunu un vērtīgu pieredzi, gan arī mūs nogurdinājis. Mēs ilgojamies ne tikai pēc tikšanās klātienē ar mīļajiem, bet arī pēc Kāda, kas var būt blakus, kad apkārt viss mainās. Prieku būt atkal kopā – to piedzīvojām šīs vasaras jauniešu nometnē! Šī gada nometnes tēma – … Read More

Kristības un jauno draudzes locekļu pievienošanās – FOTO

Ar lielu prieku Vasarsvētkos svinējām to, kā mūsu draudze kļūst kuplāka. Jēzus katru no viņiem aicināja un viņi atsaucās, kā arī apliecināja kristībā! Ir labi, ka attiecībās ar Jēzu ir kādi, kas mūs atbalsta un iedrošina. Ir labi, ka ir ģimene – draudze, kur kopā varam svinēt kristības un kopā iet cauri grūtībām! “Tad nu Kristu Jēzu pieņēmuši, dzīvojiet Viņā, … Read More

Kas Tavos bēniņos?

Mateja baznīcas TV kalpošanas grupa nesen uzsāka sarunu cikla Kas Tavos bēniņos filmēšanu.  Ideja par dažādu cilvēku tikšanos Mateja bēniņos radās, lai tiešā un arī pārnestā nozīmē apstātos un padomātu par to, kas ir mūsu mājas bēniņos un kas – galvā un domās. Katras mājas bēniņos glabājas gan vērtīgas, gan nevērtīgas lietas, iespējams tur var atrast slēpes vai ragaviņas,  vecus … Read More

Domājot par stipru ģimeni

Šodienas sabiedrība piedzīvo radikālu uzskatu polarizēšanos, kas skar ģimenes institūciju, veselību, drošību un ticību pamatvērtībām, kas bijušas pamats cilvēka esībai. Satversmes tiesas lēmums, paplašināt ģimenes jēdzienu pēc būtības ir aisberga redzamā daļa, kas jau ilgu laiku peld mūsu virzienā un tikai tagad esam to ieraudzījuši tuvplānā.  Tāpēc ir laiks, kad arī mums, kā Mateja draudzei, jāiestājas par ģimeni. Kristiešiem jādomā, … Read More