Pļaujas svētki 2021

„Un tev būs šajos svētkos līdz ar saviem dēliem, savām meitām,
saviem kalpiem, savām kalponēm un levītiem, kā arī ar svešiniekiem,
ar bāreņiem un atraitnēm, kas dzīvo tavos vārtos, priecāties, tev būs
šos svētkus svinēt septiņas dienas Tam Kungam, savam Dievam,
tanī vietā, ko Tas Kungs izraudzīs, jo Tas Kungs, tavs Dievs,
tev svētīs gan visu tavu ražu, gan arī ikvienu tavu roku darbu;
tāpēc tev būs no visas sirds priecāties.”
/5. Moz. 16:14–15/

Pļaujas svētki, ko kristīgajā pasaulē atzīmē laikā, kad tiek ievākta raža, ir laiks, kad ikviens ir aicināts pateikties Dievam ne tikai par ražu, ko varam ieraudzīt savā dārzā, laukā vai aizejot uz tirgu, bet arī par citām svētībām mūsu dzīvēs. Laiks, kurā ikviens esam aicināti apstāties savos ikdienas darbos un skrējienā, nolikt malā reizēm tik ierasto sūrošanos un paskatīties uz to, kas mums tik bagātīgi dāvāts – mājvieta, iztika, darbs, arī valsts un zelta rudens, kas tuvojas. Par to visu pateicība un slava Dievam, jo Viņš ir gādājis, ka varam katrs savu laiku šeit dzīvot, strādāt, būt spēka pilni un rūpēties par mums uzticēto Viņa radīto pasauli pēc vislabākajiem sirds nodomiem.

Pļaujas svētkos ir iespēja domāt ne tikai par materiālajām vērtībām, ko esam saņēmuši sējot, audzējot, pļaujot, strādājot, bet arī par garīgajām. Par sēklām, kas sētas, veidojot mūsu attiecības ar Dievu un līdzcilvēkiem, par to, kas dots un ieguldīts, par to, kas saņemts un kas vēl audzējams un veidojams.

Tāpat varam būt pateicīgi par četriem gadalaikiem, ko Dievs mums devis piedzīvot te Latvijā. Tie katrs ir savā veidā skaisti un īpaši, un nereti pielīdzināti cilvēka dzīves ritējumam. Rudens arī šajā ritējumā simboliski iezīmē pļaujas, ražas laiku, kad ikviens varam atskatīties uz savu garīgo ceļu līdz šim, apzinoties arī laicīgā ceļa ierobežotību, un apdomāt – kāda sēkla mēs katrs esam bijuši – auglīga vai mazāk auglīga.

Lai arī kurā sava mūža gadalaikā tu esi vai sajūti sevi šobrīd – tu vari atrast to auglīgo zemi, kurā kā seklai krist, un būt par svētību saviem tuvākajiem un iepriecinājumu Dievam. Atrodi šo auglīgo zemi Dieva tuvumā, Viņa vārdos un patiesībā, ko ne tikai dzirdēt, bet sadzirdēt, ne tikai redzēt, bet arī ieraudzīt un pēc tās dzīvot mums katram piešķirto laiku šajā skaistajā pasaulē!

Arī šogad Mateja draudzē svinēsim Pļaujas svētku dievkalpojumu, kas notiks 3. oktobrī un tiks pārraidīts arī Latvijas Televīzijā. Tāpat kā citus gadus šajā dienā īpaši domāsim par mūsu senioriem un atbalstīsim viņus ar ziedojumu. To varēsi darīt gan klātienē baznīcā, gan izmantojot zemāk redzamo maksājumu formu.