Kristības un jauno draudzes locekļu pievienošanās – FOTO

Ar lielu prieku Vasarsvētkos svinējām to, kā mūsu draudze kļūst kuplāka. Jēzus katru no viņiem aicināja un viņi atsaucās, kā arī apliecināja kristībā!

Ir labi, ka attiecībās ar Jēzu ir kādi, kas mūs atbalsta un iedrošina. Ir labi, ka ir ģimene – draudze, kur kopā varam svinēt kristības un kopā iet cauri grūtībām!

Tad nu Kristu Jēzu pieņēmuši, dzīvojiet Viņā, sakņodamies Viņā, augdami Viņā, stipri kļūdami ticībā, kurā esat mācīti, pāri plūzdami savā pateicībā!”‭‭ Pāvila vēstule kolosiešiem‬ ‭2:6-7‬ ‭

Mazs atskats uz to, kā svinējām kristības, jauno draudzes locekļu pievienošanos Matejā!

Dievkalpojuma ierakstus un svētrunas ierakstus ir iespējams noskatīties Mateja draudzes Youtube un Facebook kanālos!