Adventa svētrunu sērija VIEDĀS DĀVANAS

Ne viens vien no mums Adventa laikā sāk domāt par Ziemassvētku dāvanām, un tas ir skaisti, jo mēs gribam iepriecināt tos, kas mums apkārt, svinot Jēzus piedzimšanas svētkus. Tomēr Jēzus mūs aicina domāt arī par dāvanām, kam nav cenas, bet ir neizmērojama vērtība. Adventa laika svētrunu sērijā pārdomāsim šīs dāvanas dažādos aspektos, uz ko mums norāda arī Bībele.

Vispirms domāsim par Jēzu – visvērtīgāko Dieva dāvanu cilvēkam – Viņa paša dēlu, caur kuru ikvienam, kurš tic, dāvāta piedošana. Vai tu no sirds pieņem šo dāvanu, vai jūti tās vērtību un vai tā ietekmē tavu dzīvi?

Domāsim arī par Adventa laiku kā iespēju dāvināt un dot. Dāvāt tālāk to, ko esam no Dieva saņēmuši. Vai tu esi gatavs dāvāt piedošanu un to arī saņemt?

Apskatīsim arī notikumu ar Austrumu gudrajiem, kas aprakstīts Bībelē, un viņu pienestajām dāvanām Jēzum Bētlemē. Tas ir zelts, vīraks un mirres. Pētīsim šo dāvanu simbolisko nozīmi, un kā tā atklājas mūsu dzīvēs.

Austrumu gudrie devās meklēt jaunpiedzimušo ķēniņu, kas nestu kādas labākas nākotnes iespējas, cerību. Vai arī mēs tik bieži nevēlamies šo dāvanu – labāku rītdienu? Bet, vai mēs vienmēr esam gatvi iet šo reizēm tik garo un grūto ceļu pie Jēzus? Atsaukties un iet, pieņemt Jēzu kā vislielāko dāvanu un dot Viņam visdārgāko – savu sirdi, kas visu nākotnes cerību liek uz Viņu, kā tas atklājas pie Austrumu gudrajiem!