Sākot ar 7. novembri arī dievkalpojums 9.30 būs skatāms tiešraidē!

Šajā sarežģītajā laikā, kad tik svarīgi sadzirdēt labo vēsti, ieklausīties Dieva stiprinošajā vārdā, Mateja draudze piedāvā vēl vienu lielisku iespēju – piedalīties attālinātā dievkalpojumā katru svētdienu tagad arī 9.30!

Tradicionāls dievkalpojums ir viena no Mateja draudzes vērtībām un satur labāko no baptistu tradicionālā dievkalpojuma norises. Ērģeles Matejā ir skanējušas jau kopš dievnama atvēršanas 1902. gada novembrī, un to skaņas piepilda arī dievkalpojumu 9.30, kas ir arī visagrākais svētdienas dievkalpojums, ko piedāvā Latvijas Baptistu draudžu savienība.

Šobrīd, kad muzikālo kolektīvu kalpošana ir ierobežota, dievkalpojumā 9.30 ir brīnišķīga iespēja dzirdēt kvartetus no draudzes kora sastāva, kamerkora, pielūgsmes kora un vokālās grupas. Pie tam – dažādās, arī nebijušās, bet ļoti draudzīgās kombinācijās. Šis muzikālais darbs, kas arī ir būtiska agrā dievkalpojuma sastāvdaļa, var notikt pateicoties Mateja muzikālajiem vadītājiem, kuri ar apbrīnojamu degsmi un rūpību “gana savu mazo ganāmo pulciņu”.

Dievkalpojuma 9.30 pārraide būs sen ilgota iespēja gan draudzes senioriem saņemt Dieva vārdu sev tik tuvā un ierastā formātā, gan ikvienam, kas ieradis svētdienas pavadīt aktīvi, celties savlaicīgi, lai realizētu dienas ieceres un plānus. Tāpat šis dievkalpojums var kalpot kā iespēja uzrunāt tos, kam ir vairāk tradicionāla ticības pieredze un saknes.

Pateicoties Mateja tehniskajai komandai, kuras darbam šajā laikā ir izšķiroša nozīme, esam priecīgi un pateicīgi, par to, ka tagad ikviens varēs sadzirdēt Dieva vārdu sev tuvākajā formātā.

Tāpat kā dievkalpojums 11.30, arī dievkalpojums 9.30 tiks pārraidīts Mateja draudzes Facebook un Youtube kanālos!