17.07.2019.

Glorija

Kas savam tuvākajam paiet garām, tas paiet garām arī Dievam.

25.04.2016

AldisUdris

Cik augstu debesis ir pār zemi, tik tālu viena no otras jānošķir bauslība un taisnošana. Runājot par taisnošanu, mēs nedrīkstam ne mācīt, ne domāt neko citu kā vien – Kristū apliecinātās žēlastības vārdu. Bauslība nekādā ziņā nespēj kalpot un palīdzēt iegūt taisnību Dieva priekšā – jā, šeit tā nespēj nenieka. Ja bauslība tiek pareizi saprasta, tā izbiedē un dzen izmisumā; … Read More

7.12.2015

AldisUdris

Velnam ir ārkārtīgi svarīgi samaitāt jaunus cilvēkus. Kā gan lai viņš pieļautu, ka tie tiek labi un pareizi audzināti? Jā, velns būtu īsts nelga, ja pieļautu, ka viņa valstībai tiek nodarīts tik liels posts un viņam no rīkles izrauts pats gardākais kumoss – jaunie ļaudis; tad jau velna valdīšanai drīz vien pienāktu gals. Tādēļ viņš rīkojas gudri, visiem spēkiem rūpēdamies, … Read More

1.12.2014

AldisUdris

Nebīsties! Viņš nenāk tā, kā nāca pie Ādama, Kaina, babiloniešiem, Sodomas un Gomoras iedzīvotājiem, nedz arī tā, kā nāca pie Israēla tautas Sinaja kalnā. Viņš nenāk savā bardzībā, negrib tevi tiesāt, nedz atprasīt parādu. Visas dusmas ir rimušas, palikusi vienīgi laipnība un lēnprātība. Šoreiz Viņš izturas pret tevi tā, lai tava sirds sajustu prieku, mīlestību un pilnīgu paļāvību – lai … Read More

14.07.2014

AldisUdris

Ticīgam cilvēkam nekas nevar būt kaitīgāk kā domāt, ka viņš visu jau saņēmis un meklēt vairs nav vajadzīgs; jo, tā domādami, daudzi atkrīt, kļūst gļēvi un gurdeni, ļaudamies drošībai un slinkumam. Tādēļ, kas kļūst par kristieti, tam ir pienākums atcerēties, ka viņš vēl nav kristietis, bet meklē, kā nonākt tik tālu, lai tāds kļūtu. Šī dzīve vēl nav dievbijīga, bet … Read More

12.02.2014

AldisUdris

Dievs radīja pasauli no nekā. Kamēr vien mēs esam nekas, Dievs arī no mums var kaut ko radīt.

31.01.2014

AldisUdris

Ja jūsu vai kādas citas radības padoms un palīdzība spētu jūs glābt, tas nebūtu nekas brīnumains. Kas nesniedzas pāri jūsu saprašanai, tas nav brīnums. Savukārt tad, kad jūs zaudējat cerības, kuras bijāt likuši uz sevi vai citiem, kad atstājat savu lietu vienīgi Dieva ziņā – tad notiek tā, kā rakstīts psalmā: “Viņš tavai taisnībai liks starot kā gaismai un tavām … Read More

3.12.2013

AldisUdris

Nebīsties atklāt Dievam savas vajadzības, nedomā, ka tās var būt pārāk lielas. Droši izkrati visu, kas apsplēpts tavā sirdī, visu – kaut arī tev būtu vesels maiss da˛ādu trūkumu. Viņš ir daudz lielāks un varenāks. Viņš spēj un grib darīt lietas, kas ir daudz lielākas nekā mūsu nepilnības. Tikai nesāc Viņa priekša neko svērt un dalīt – Dievs taču nav … Read More

26.09.2013

AldisUdris

Kristus grib dot mums Debesu valstību, bet pasaule tīko pēc šīs zemes valstības. Kristus grib dāvāt drošus, neiznīcīgus, mū˛īgus, svētīgus Debesu dārgumus, bet pasaule kāro saņemt pasaulīgas, laicīgas, iznīcīgas lietas, kurām līdzi nāk vairāk rūpju un baiļu nekā prieka un drošības.

19.07.2013

AldisUdris

Dievs mēdz dusmoties vienīgi tad, ja nav vairs nekādas cerības uz labošanos. Tādēļ, kad esi nonācis postā un bailēs, – jautā savai sirdij, vai esi tāds Dieva ienaidnieks, ka nepavisam vairs negribi pie Viņa atgriezties. Ja tava sirds skaidri saka, ka labprāt atgrieztos un nāktu pie Dieva, ja vien Viņš gribētu tevi atkal pieņemt, un ja tavi grēki, kurus esi … Read More