19.07.2013

AldisUdris

Dievs mēdz dusmoties vienīgi tad, ja nav vairs nekādas cerības uz labošanos. Tādēļ, kad esi nonācis postā un bailēs, – jautā savai sirdij, vai esi tāds Dieva ienaidnieks, ka nepavisam vairs negribi pie Viņa atgriezties. Ja tava sirds skaidri saka, ka labprāt atgrieztos un nāktu pie Dieva, ja vien Viņš gribētu tevi atkal pieņemt, un ja tavi grēki, kurus esi nodarījis pret Dievu, tev dara sirds ciešanas, ja no sirds vēlies kļūt brīvs no šiem grēkiem, tad tev nepavisam nav jāšaubās: Dievs nedusmojas. Jā, Viņš pat vēl nav sācis dusmoties, jo tu neesi zaudējis cerības uz Viņa ˛ēlastību un ˛ēlsirdību.