1.06.2013

AldisUdris

Mieru – ja iespējams, patiesību – par katru cenu.

12.04.2013

AldisUdris

Dievs bie˛i atstāj savus bērnus bezspēcīgus un nomāktus, tā ka ikvienam šķiet – nu gan viņiem ir beigas, un tomēr tieši šajos brī˛os Dieva spēks ir ar viņiem. Jo tur, kur izbeidzas cilvēku spēki, atklājas Dieva spēks, ja vien ir ticība, kas to sagaida un saņem. Savukārt saviem ienaidniekiem Dievs ļauj paaugstināties, kļūt lieliem un vareniem. Viņš atrauj tiem savu … Read More

4.03.2013

AldisUdris

Daudzi no mums vēlas darīt lielas lietas priekš Dieva, bet maz ir tādu, kas vēlas darīt mazas lietas.

19.02.2013

AldisUdris

Dzīvo klusu, šķīstu dzīvi pasaules priekšā, bet neuzskati to par kaut ko īpašu vai labāku, nekā citu cilvēku dzīve; neiedomājies, ka ar miegu vai nomodu cilvēks var nopelnīt Debesu valstību.

10.01.2013

AldisUdris

Mēs zinām, ka Dievs grib, lai labprāt panesam ciešanas, un ka tajās – labāk nekā jebkurā citā lietā – atklājas Dieva gods. Mēs, cilvēki, bez ciešanām nevaram pastāvēt ticībā un Dieva vārdā; turklāt mums ir cēls un dārgs apsolījums, ka mūsu krusts, ko Dievs liek nest, nav vis kāda parasta lieta, bet brīnišķīgs svētums. Kādēļ tad mēs vairāmies no ciešanām? … Read More

2.01.2013

AldisUdris

Prāts nepazīst citu mieru, kā vien to, ka ļaunums rimstas. Bet tiem, kuri priecājas Dievā, pietiek ar to, ka viņiem ir miers ar Dievu, viņi paliek vīrišķīgi arī bēdās un neprasa pēc tā miera, kuru dod prāts. Viņi stāv stingri un gaida iekšējā spēkā caur ticību, nejautādami, vai ļaunums būs īslaicīgs, ilgstošs, pārejošs vai mū˛īgs, viņi nedomā un neraizējas arī … Read More

14.08.2012

AldisUdris

“Centieties ieiet pa šaurajiem vārtiem, jo Es jums saku: daudzi vēlēsies ieiet, bet nevarēs.” (Lūkas ev. 13:24) Kādēļ tad ne? Tādēļ, ka viņi nezina, kas ir šaurie vārti. Ticība ir tā, kas dara cilvēku mazu, jā, pavisam niecīgu, tā ka viņš zaudē cerību uz saviem darbiem un turas tikai pie Dieva žēlastības, atteikdamies no visām citām lietām. Bet kainiski svētie … Read More

18.07.2012

AldisUdris

Tev nav jājautā, kādi darbi būtu darāmi; uzlūko savu tuvāko – tad drīz vien atradīsi daudz vairāk darba, nekā spēsi paveikt. Nepievil pats sevi – nedomā, ka ar lūgšanām, baznīcas apmeklēšanu un ziedojumiem tiksi Debesīs, ja būsi augstprātīgi pagājis garām savam tuvākajam, kad viņam bijusi vajadzīga tava palīdzība. Ja tu šajā pasaulē atstāj viņu ceļmalā guļam, tad Debesu vārtu priekšā … Read More

14.06.2012

AldisUdris

Kādēļ tad lūdzam, lai Dievs dod mums dienišķo maizi? – Tādēļ, ka to saņemam nevis paši no sevis, nedz arī sava darba un izveicības dēļ, bet vienīgi no Dieva mums piederas to izlūgties un gaidīt, kā sacīts psalmā: “Tu liec augt zālei par barību lopiem un dažādiem augiem cilvēku vajadzībām, Tu liec zaļot sējai, lai nāktu no zemes maize.” (Ps. … Read More

14.05.2012

AldisUdris

Uz zemes ir dažādas dvēseles, un tām nav vienādas vajadzības un spējas, tomēr Dieva vārds katrai no tām dod visu, kas nepieciešams.