17.07.2019.

Glorija

Kas savam tuvākajam paiet garām, tas paiet garām arī Dievam.