17.07.19.

Ieva

Kas savam tuvākajam paiet garām, tas paiet garām arī Dievam.