26.04.2012

AldisUdris

Baznīca nav akmeņi un koki, bet cilvēki, kas tic Kristum.

2.12.2011

AldisUdris

Kad lūdzam Dievu, mēs uzrunājam Visaugstāko – Viņa godībā un diženumā. Ja Dievs gribētu dot mums tikai sīkas un nenozīmīgas lietas, Viņš nebūtu devis tik cēlu un brīnišķīgu lūgšanas formu un veidu, kā pavēlēdams sacīt: “Mūsu Tēvs debesīs! Svētīts lai top Tavs vārds. Lai nāk Tava valstība.” Te viņš mums sniedz un dāvā lielus dārgumus un viscēlākās dāvanas Debesīs un … Read More

3.11.2011

AldisUdris

Tas ir Dieva dabā, ka Viņš visu rada no nekā. Tādēļ no tāda, kas vēl nav pārtapis par pilnīgi neko, Dievs arī nevar kaut ko radīt. Turpretī cilvēki izveido kaut ko no kaut kā; bet tas ir gluži nevajadzīgs darbs. Tādēļ Dievs neuzņem nevienu citu, kā vien atstāto, nedziedina nevienu citu, kā vien slimo, nedara redzīgu nevienu citu, kā vien … Read More

17.10.2011

AldisUdris

Tas Kungs mēdz izjaukt pašus gudrākos padomus, turpretī uzcelt un stiprināt tādus, kuri šķiet tik vāji un nicināmi, ka ikvienu tie ievestu izmisumā. Un Viņš no mums gaida to, ko 50. psalmā ir pavēlējis: “Piesauc Mani bēdu laikā, tad Es izglābšu tevi!” Jo, kad viss ir zudis un gājis bojā, kad cilvēki nezina vairs nekāda padoma, kad viss ir samaitāts … Read More

14.09.2011

AldisUdris

Svētie Raksti ir Dieva vārds, kas uzrakstīts un ietverts burtu zīmēs – gluži kā Kristus, mūžīgais Dieva vārds, ir apslēpts cilvēcībā. Un kā pasaule izturas pret Kristu, tāpat tā izturas arī pret rakstīto Dieva vārdu. Salīdzinājumā ar citām grāmatām šī Grāmata tiek uzlūkota kā tārps, nevis kā grāmata. Jo tai nekad netiek dots tāds gods – tāda studēšana, lasīšana, pārdomāšana, … Read More

28.06.2011

AldisUdris

Es neciešu daudzrunātājus. Patiesībai nav daudz vārdu.

9.05.2011

AldisUdris

Mīļā meita, izturies pret savu vīru tā, lai viņš kļūtu jautrs, atceļā ieraugot savas mājas jumtu.

12.04.2011

AldisUdris

Labi darbi ir ticības zīmogs un pārbaude. Tāpat kā nepieciešams zīmogs rakstam, kas to apstiprina, tā ticībai nepieciešami labi darbi.

28.02.2011

AldisUdris

Tas tiešām ir bagāts vīrs, kas bīstas Dieva un dzīvo ticībā; šādā dievbijībā dzīvojot, viņam pietiek ar to, ko Dievs dod. Viņš saņem un izmanto šīs Dieva dāvanas godam, nedarīdams nevienam nekādu netaisnību, nedz pārestību, jo viņam ir nenovērtējams dārgums, kura vārds ir Dieva svētība. Tās dēļ cilvēkam nekā netrūkst, pat nabadzībā dzīvojot. Viņš zina, ka mēs visi galu galā … Read More

28.01.2011

AldisUdris

No zaļa koka [laba un ļauna atzīšanas koka]ir nācis grēks un nāve, no sausa koka [krusta koka]– taisnība un dzīvība. Tādēļ ir sacīts: neēd no zaļa koka, citādi tu mirsi; ēd no sausa koka, lai nepaliktu miris. Tu gan gribi baudīt koka augļus; es došu tev augļu pilnu, ražīgu koku, kura augļi nekad nebeigsies un nebūs apēsti. Taču – cik … Read More