Mūsu lūgšanas uzbūvē sliedes, pa kurām var nākt Dieva spēks.
Tāpat kā varena lokomotīve, Viņa spēks ir neatvairāms,
taču tas nevar pie mums atnākt, ja nav sliežu.


Visām patiesi nozīmīgām lietām ir kaut kas vienojošs – tās visas ir saistītas ar attiecībām.


Visām patiesi nozīmīgām lietām ir kaut kas vienojošs – tās visas ir saistītas ar attiecībām.


Māci man, Kungs, spēt visus savas dzīves apstākļus
izlietot tā, lai tie nes svētuma un nevis grēka augļus –
ļauj, lai vilšanos es izmantoju kā materiālu pacietībai;
ļauj, lai panākumus es izmantoju kā materiālu pateicībai;
ļauj, lai neziņu es izmantoju kā materiālu neatlaidībai;
ļauj, lai briesmas es izmantoju kā materiālu drosmei;
ļauj, lai pārmācību es izmantoju kā materiālu līdzjūtībai;
ļauj, lai sāpes es izmantoju kā materiālu izturībai;
ļauj, lai uzslavu es izmantoju kā materiālu pazemībai.


Visas grāmatas kopā, cik viņas esmu lasījis, nav devušas man tādu iepriecu,
kādu man deva Bībeles vārdi Dāvida 23. dziesmā, 4. pantā: Jebšu es arī staigāju nāves ēnas ielejā, taču ļaunuma nebīstos, jo Tu esi pie manis.


Dzīvo tā, lai tie, kas pazīst tevi, bet nepazīst Dievu, iepazītu Dievu tāpēc, ka viņi pazīst tevi.


Esmu strādājis par pasniedzēju. Kursa sākumā jautāju saviem studentiem, kāds jautājums viņus visvairāk interesē. Ar šiem jautājumiem pierakstījām auditorijas tāfeli. Redzējām, ka 80% vai 90% no šiem jautājumiem zinātne nevar atbildēt.


Līderis ir tas, kurš zina ceļu, pats pa to staigā un rāda to citiem.


Neveiksme ir notikums, nevis persona.


Kad manā prātā ienāk neaicinātas domas, es daru visu iespējamo, lai viņas tur nejustos pārāk ērti.