1.12.2010

AldisUdris

Māci man, Kungs, spēt visus savas dzīves apstākļus
izlietot tā, lai tie nes svētuma un nevis grēka augļus –
ļauj, lai vilšanos es izmantoju kā materiālu pacietībai;
ļauj, lai panākumus es izmantoju kā materiālu pateicībai;
ļauj, lai neziņu es izmantoju kā materiālu neatlaidībai;
ļauj, lai briesmas es izmantoju kā materiālu drosmei;
ļauj, lai pārmācību es izmantoju kā materiālu līdzjūtībai;
ļauj, lai sāpes es izmantoju kā materiālu izturībai;
ļauj, lai uzslavu es izmantoju kā materiālu pazemībai.