30.11.2010

AldisUdris

Visas grāmatas kopā, cik viņas esmu lasījis, nav devušas man tādu iepriecu,
kādu man deva Bībeles vārdi Dāvida 23. dziesmā, 4. pantā: Jebšu es arī staigāju nāves ēnas ielejā, taču ļaunuma nebīstos, jo Tu esi pie manis.