Laiku robežas un sliekšņi

“ Mani laiki stāv Tavā Rokā, ” – tā psalmists lūgšanā uzrunā savu Radītāju:  “ Tavā rokā stāv mani likteņi..” (Ps.31:16a) ” Redzi, Tu manas dienas esi licis sprīža garumā, un mans mūža ilgums nav it nekas Tavā priekšā.” (Ps.39: 6a)“ ..Tavā grāmatā bija rakstītas visas manas dienas, jau noteiktas, kad to vēl nebija it nevienas.” (Ps.139:16b) Laiks patiešām ir … Read More

Pielūgsmes vakars – Latvijai 100

18. oktobrī 19.00, gaidot Latvijas 100 gadu jubileju, bija iespēja sapulcēties pielūgsmes vakarā, lai pārdomātu par mūsu Latvijas piedzīvoto pagātnē, pateiktos par šodienu un lūgtu par nākotni. Caur mūziku pielūgsmē vadīja Miķelis Mārtiņš Mažis, Māris Dravnieks, Tīna Krūmiņa ar komandām, uzrunu teica mācītājs Ainars Baštiks. Apmeklētāju pārdomas – Esam bezgala svètīti ar to, ka varam būt draudzé un slavèt Dievu … Read More

Jauniešu salidojums SAVIENOTS

Kopkora mēģinājums

No 17. līdz 19. Novembrim Rīgas Mateja baptistu draudzes telpās norisinājās vislatvijas baptistu draudžu jauniešu salidojums SAVIENOTS. Tajā piedalījās apmēram 150 jaunieši no 29 baptistu draudzēm. Salidojuma laikā jaunieši varēja stiprināt savu ticības identitāti klausoties dažādos lektoros, kopīgi slavējot un, protams, esot sadraudzībā vienam ar otru. Tā realitāte mūsu draudzēs ir dažāda – ir draudzes, kur darbs ar jauniešiem notiek … Read More