Jauniešu salidojums SAVIENOTS

Kopkora mēģinājums

No 17. līdz 19. Novembrim Rīgas Mateja baptistu draudzes telpās norisinājās vislatvijas baptistu draudžu jauniešu salidojums SAVIENOTS. Tajā piedalījās apmēram 150 jaunieši no 29 baptistu draudzēm.
Salidojuma laikā jaunieši varēja stiprināt savu ticības identitāti klausoties dažādos lektoros, kopīgi slavējot un, protams, esot sadraudzībā vienam ar otru.

Tā realitāte mūsu draudzēs ir dažāda – ir draudzes, kur darbs ar jauniešiem notiek labāk un ir draudzes, kur šāds darbs nenotiek vispār. Bet, ja mēs esam godīgi pret sevi, tad tieši jauniešu esamība vai neesamība draudzē iezīmē tendenci nākotnei. Redzot šo situāciju apmēram pirms gada sludinātājam Edgaram Deksnim dzima ideja par vislatvijas baptistu draudžu jauniešu salidojumu. Tā nu tika domāts, lūgts un plānots, lai valsts svētku laikā varētu kopā pulcēt jauniešus no dažādām draudzēm.

Piektdienas pievakarē arvien vairāk jaunieši ieradās Rīgas Mateja draudzes telpās, lai kopīgi atklātu salidojumu SAVIENOTS. Pirmājā vakarā jauniešus uzrunāja salidojuma organizators un vadītājs Edgars Deksnis norādot, ka mūsu identitāte kā baptistiem ir meklējama Kristū. Salidojums tika atklāts ar varenu slavēšanas un pielūgsmes vakaru. Vakara turpinājumā sadraudzības grupās jaunieši varēja iepazīt citu draudžu jauniešus un satikt sen neredzētus draugus.

Sestdiena, 18.Novembris, iesākās ar svētbrīdi, kas veltīts Latvijas 99. dzimšanas dienai, kurā jaunieši kopīgi dziedāja Latvijas himnu, slavēja Dievu un kopā ar mācītāju Kārli Kārkliņu domāja, kā būt par svētību Latvijai pavisam praktiskos veidos. Pēc šīs uzrunas tika aktualizēts jauniešiem vienmēr aktuālais temats par attiecībām. Šoreiz šo tēmu apskatīja Igors un Nora Rautmaņi, kas iedrošināja jauniešus meklējot īstos pašiem kļūt par īstajiem pilnveidojot sevi un meklējot savu identitāti Kristū. Salidojumā varēja dzirdēt hip-hopa mākslinieka Pieci-O jaunās dziesmas “Mans Timotej!” pirmatskaņojumu, pēc kura sludinātājs Edgars Deksnis uzrunāja jauniešus par iekāri. Andrejs Goloborodko uzruna par māceklību caur dzīvi un daudzie liecību stāsti spilgti iespiedās daudzu jauniešu atmiņā un ievadīja īsu uzrunu maratonu, kuru turpināja Agnese Megne iedrošināja jaunietes spert nākamo soli ticībā un nedzīvot pretrunā ar savu identitāti, Pēteris Eisāns ar spilgtu uzrunu atgādināja par misiju visdažādākajos veidos, tai skaitā lietojot akciju Zvaigzne austrumos. Pēc tam puišus iedrošināja Kaspars Šterns, mudinot viņus piedalīties BPI Drafta nometnēs un domāt par studijām BPI, bet šī maratona noslēgumā par rakstītā vārda spēku sociālajos tīklos runāja publicists Otto Ozols.

Kopkora mēģinājums

Kopkora mēģinājums

Kad jaunieši bija iestiprinājušies un piepildīti ar daudz labām domām visi tika aicināti uz kopkora mēģinājum, lai būtu gatavi svētdienas dievkalpojumam. Arī brīvais laiks neaizritēja mierīgi, jo to daudzi izmantoja, lai sagatavotos vakara centrālajam notikumam, kur notika draudžu priekšnesumi un prezentācijas. Skanēja daudz dziesmas, tika rādīti vairāki skeči, tika dejotas nometņu dejas un dažādos citos veidos prezentētas jauniešu pārstāvētās draudzes. Jaunieši lūdza viens par otru un kalpošanām mūsu draudzēs. Daudzus īpaši iepriecināja viktorīnas par Latviju un Jēzu. Otrajā visi parādīja pārsteidzoši labas zināšanas. Vakara noslēgumā Matīss Babrovskis atgādināja jauniešiem, ka viņi ir pārmaiņu paaudze, kura nav piedzīvojusi Padomju Savienības jūgu un dzīvo tehnoloģiju laikmetā, tādēļ viņi tika mudināti uzņemties iniciatīvu savās draudzēs veicinot jauniešu darbu.

Svētdiena iesākās agri, jo jau 8:30 jaunieši pulcējās kopā, lai kopkora mēģinājumā sagatavotos dievkalpojumiem, kuros vairāk kā 70 jauniešu lielais koris pieskandināja Mateja baznīcas lielo zāli. Dievkalpojumos sludināja bīskaps Pēteris Sproģis, kurš ar Jēzus kalna svētrunas vārdiem norādīja, ka laime meklējama ceļā uz pilnību un situācijās, kuras bez Jēzus nopelna mēs paši neizvēlētos būt.

Salidojums noslēdzās ar slavēšanu un jautājumu – atbilžu laiku, kā arī pašu jauniešu izteiktām idejām, kā uzlabot jauniešu darbu viņu draudzē. Daudzi izteica vēlmi tikties līdzīgā salidojumā pēc gada.

Sagatavoja:
Matīss Babrovskis, Jauniešu kalpošanas vadītājs