Pielūgsmes vakars – Latvijai 100

18. oktobrī 19.00, gaidot Latvijas 100 gadu jubileju, bija iespēja sapulcēties pielūgsmes vakarā, lai pārdomātu par mūsu Latvijas piedzīvoto pagātnē, pateiktos par šodienu un lūgtu par nākotni.
Caur mūziku pielūgsmē vadīja Miķelis Mārtiņš Mažis, Māris Dravnieks, Tīna Krūmiņa ar komandām, uzrunu teica mācītājs Ainars Baštiks.

Apmeklētāju pārdomas –
Esam bezgala svètīti ar to, ka varam būt draudzé un slavèt Dievu kopà tik dažàdi – gan dziesmu stili, gan slavètàju un klàtesošo vecumi. Mès varam un drīkstam savu mantojumu nodot nàkamajàm paaudzèm – gan valstī, gan draudzè, gan gimenè.

Veltas ir mūsu darba stundas un cīņa par mūsu Latviju, ja Dieva žēlastība nav pār mums. Mums ir jānes sevī piederība Debesīm tajā vietā un laikā, kurā esam.

Ļoti gaidīju pielūgsmes vakaru, bija tiešām skaists pasākums. Prieks, ka arī draudze ir vieta, kurā var lūgt un domāt par valsti. Atmosfēra bija skaista, dekorācijas, dziesmas. Patika tas, ka pielūgsmes vadītāji bija tik dažādi, deva iespēju ikvienam sajust Dieva klātbūtni! Biežāk šādus vakarus.