Kārlis Dreimanis

Kārlis Dreimanis, Mateja draudzes diakons, lūgšanu brīžu vadītājs, adraudzības zāles un Svētdienskolas ēkas celtniecības darbu vadītājs, “Zilā krusta” vadītājs.
Fragmenti no Solis TV raidījuma “Kārlis Dreimanis Karalistē”.