4.01.2016

AldisUdris

Tā ir Dieva žēlastība, ja šajā pasaulē draudze var atklāti pulcēties kopā Dieva vārdā un Vakarēdiena sakramentā. Ne visi kristieši var piedalīties šajā žēlastībā. Ieslodzītie, slimie, vientuļie, kas izkaisīti pasaulē, Evaņģēlija pasludinātāji svešās zemēs ir vieni. Viņi zina, ka redzama kopība ir žēlastība. Viņi lūdz līdz ar psalmistu: “Par to man tīkas domāt, kad sirds ir pilna, kā es kādreiz … Read More

1.07.2013

AldisUdris

Glābšana ir par brīvu, bet lai kļūtu par mācekli, tev būs jāmaksā ar visu savu dzīvi.

6.06.2013

AldisUdris

Tāpat kā par karali dara kronis un nevis tikai vēlēšanās valdīt, tā arī laulība un nevis tikai jūsu savstarpējā mīlestība jūs savieno kopā Dieva un cilvēku priekšā. Cik augstāks par cilvēku ir Dievs, tik augstāks laulības svētums, tiesības un apsolījumi pāri mīlestības svētumam, tiesībām un apsolījumiem. Tā nav jūsu mīlestība, kas stiprina laulību, bet no šī brī˛a laulība stiprinās jūsu … Read More

23.12.2011

AldisUdris

Cietuma celle, kurā cilvēks gaida, cer, dara dažādas maznozīmīgas lietas un ir pilnīgi atkarīgs no fakta, ka durvis uz brīvību var atvērt tikai no ārpuses, nav slikta analoģija Adventes laikam.

21.03.2011

AldisUdris

Dieva atriebība nenāca pār grēciniekiem, bet pār vienīgo bezgrēcīgo, kas bija nostājies grēcīgo vietā, proti, pār paša Dieva Dēlu. Jēzus Kristus uzņēma uz sevi Dieva dusmas. [..]Viņš apklusināja Dieva dusmas uz grēku un dievišķā sprieduma izpildīšanas stundā lūdza: “Tēvs, piedod viņiem, jo viņi nezina, ko dara!” Neviens cits kā vien tas, kas pats nesa Dieva dusmas, nebūtu varējis tā lūgt. … Read More

14.03.2011

AldisUdris

Mums jāmācās cilvēkus uzlūkot nevis viņu darbu vai nedarbu gaismā, bet gan atbilstoši tam, cik daudz viņi cieš.

4.10.2010

AldisUdris

Tikai tas, kurš tic, paklausa. Tikai tas, kurš paklausa, tic.

12.02.2010

AldisUdris

Tas, kurš ir viens ar saviem grēkiem, ir pilnīgi viens. Ir iespējams, ka kristieši, kas piedalās kopīgā pielūgsmē un sadraudzībā dievkalpojumu laikā, tomēr jūtas vientuļi. Patiesa sadraudzība neveidojas tāpēc, ka viņi gan kopj sadraudzību cits ar citu kā ticīgi un dievbijīgi cilvēki, bet viņiem nav bijusi sadraudzība kā nereliģioziem un grēcīgiem cilvēkiem. Svētulīgā sadraudzībā nedrīkst būt neviena grēcinieka, tādēļ ikvienam … Read More

14.12.2009

AldisUdris

Dievs otru cilvēku nav radījis tādu, kādu es viņu būtu radījis. Nav devis man viņu par brāli, lai es pār viņu valdītu, bet gan – lai es, uz viņu raugoties, atrastu Radītāju. Dieva radītajā brīvībā otrs man kļūst par prieku, lai gan pirms tam viņš man bija tikai pūles un raizes. Dievs nevēlas, lai es otru veidoju pēc tēla, kas … Read More

26.10.2009

AldisUdris

Kristīgā brālība nav ideāls, kas mums jāīsteno, bet gan Dieva radīta realitāte Kristū, realitāte, kurā drīkstam piedalīties. Jo skaidrāk atzīsim, ka mūsu kopības pamats un spēks, un apsolījums ir vienīgi Jēzū Kristū, jo lielāka būs mūsu paļāvība mācīties par to domāt, lūgt un cerēt.