15.06.2009

AldisUdris

Bērns iemācās runāt tādēļ, ka tēvs ar viņu runā. Viņš iemācās tēva valodu. Tāpat arī mēs iemācāmies runāt ar Dievu tādēļ, ka Dievs ir ar mums runājis un turpina runāt. Kā bērni mēs mācāmies uzrunāt debesu Tēvu Viņa valodā. Atkārtojot paša Dieva vārdus, mēs sākam lūgt.

21.05.2009

AldisUdris

Darot labu citiem, tu vienlaicīgi dziedini pats sevi, jo prieks ir garīgas zāles.

10.04.2009

AldisUdris

Lielā Piektdiena ir diena, kurā par cilvēku kļuvušo Dievu nogalina cilvēki, kas grib kļūt dievi.

8.04.2009

AldisUdris

Cilvēkam nav jābaidās! Tā ir cilvēka atšķirība no visas radības, ka viņš jebkurā bezizejā, neskaidrībā un vainā zina cerību, un šī cerība saucas: Tava griba lai notiek, jā, Tava griba lai notiek.