21.03.2011

AldisUdris

Dieva atriebība nenāca pār grēciniekiem, bet pār vienīgo bezgrēcīgo, kas bija nostājies grēcīgo vietā, proti, pār paša Dieva Dēlu. Jēzus Kristus uzņēma uz sevi Dieva dusmas. [..]Viņš apklusināja Dieva dusmas uz grēku un dievišķā sprieduma izpildīšanas stundā lūdza: “Tēvs, piedod viņiem, jo viņi nezina, ko dara!” Neviens cits kā vien tas, kas pats nesa Dieva dusmas, nebūtu varējis tā lūgt. Tās bija beigas visām maldīgajām domām par Dieva mīlestību, kura neņem vērā grēku. Dievs ienīst savus ienaidniekus un uzsūta tos vienīgajam taisnajam, kas lūdz piedot tiem. Vienīgi Kristus krustā ir rodama Dieva mīlestība.