6.06.2013

AldisUdris

Tāpat kā par karali dara kronis un nevis tikai vēlēšanās valdīt, tā arī laulība un nevis tikai jūsu savstarpējā mīlestība jūs savieno kopā Dieva un cilvēku priekšā. Cik augstāks par cilvēku ir Dievs, tik augstāks laulības svētums, tiesības un apsolījumi pāri mīlestības svētumam, tiesībām un apsolījumiem. Tā nav jūsu mīlestība, kas stiprina laulību, bet no šī brī˛a laulība stiprinās jūsu mīlestību.