20.10.2020.

Glorija

Dieva kareivji necīnās pasaulīgā goda, varas un slavas dēļ. Viņi cīnās par Dieva uzvaru.

06.12.2018.

Glorija

Dievs pārbauda un izmeklē gan bagātos, gan nabagos – nevis skatoties uz viņu namiem un zemes gabaliem, bet uzlūkojot dārgumus, kas ir viņu sirdīs.

26.09.2016

AldisUdris

Dievs dod tur, kur Viņš atrod tukšas rokas.

27.03.2013

AldisUdris

Mācies būt nabadzībā un trūkumā, vienalga, vai tev kaut kas pieder šajā pasaulē, vai nepieder nekas. Jo ir lepnības pilni ubagi un ir bagātie, kas no˛ēlo savus grēkus. Dievs pretojas augstprātīgajiem, lai tie tērptos zīdā vai skrandās, bet Viņš dāvā savas ˛ēlastības pazemīgajiem, vienalga, vai tiem pieder pasaules labumi, vai ne.

21.11.2011

AldisUdris

Kungs, mūsu Dievs, bija pazemīgs, nokāpdams pie mūsu augstprātības.

18.02.2011

AldisUdris

Labu darbu sākums ir ļauno darbu nožēlošana.

10.08.2010

AldisUdris

Atmet visu, kas ap tevi vai pat tevī pašā vedina uz augstprātību. Lepojies vienīgi ar Dievu! Lai tikai Dievs ir tev vajadzīgs, un Viņš tevi piepildīs.

6.11.2009

AldisUdris

Nav nozīmes tuvoties gaismai, ja mūsu acis ir aizvērtas.

30.05.2007

AldisUdris

Jebkurš spēj kļūt dusmīgs – tas ir vienkārši. Bet būt dusmīgam uz pareizo cilvēku, pareizajā pakāpē, īstajā laikā un pareizā iemesla dēļ – tas nav viegli un tas nav katra cilvēka spēkos.

22.05.2007

AldisUdris

Dievs nav nekāds blēdis, kurš piedāvātu mums savu palīdzību, un tad, kad mēs uz Viņu paļautos, pēkšņi pazustu.