13.10.2006

AldisUdris

Dieva kareivji necīnās pasaulīgā goda, varas un slavas dēļ. Viņi cīnās par Dieva uzvaru.

7.04.2006

AldisUdris

Daudziem cilvēkiem pilnīga atturība ir vieglāka nekā perfekta mērenība.

2.01.2006

AldisUdris

Cerībai ir divas skaistas meitas, to vārdi ir Dusmas un Drosme; dusmas par to, kā lietas izskatās šobrīd, un drosme gādāt par to, lai tās nepaliek tādas, kādas tās ir.

8.09.2005

AldisUdris

Citi grēki atrod savu izpausmi ļaunu darbu paveikšanā, kamēr lepnums klusībā gaida labus darbus, lai tos iznīcinātu.

1.06.2005

AldisUdris

Mīlestibai ir rokas, lai palīdzētu. Tai ir kājas, lai steigtos pie nabagiem. Tai ir acis, lai pamanītu postu un trūkumu. Tai ir ausis, lai sadzirdētu cilvēku nopūtas un bēdas. Tāda ir mīlestība.

5.05.2005

AldisUdris

Lepnais pilda savu gribu, pazemīgais – Dieva gribu.

13.04.2005

AldisUdris

Tevi neviens nezaudē, kā vien tas, kurš pats attālinās no Tevis. Bet ko nozīmē attālināties no Tevis, kā vien to, kā bēgt no Tavas lēnprātības pie Tavas pārmācības?

25.10.2004

AldisUdris

Svētie Raksti ir mūsu vēstules no mājām.

5.04.2004

AldisUdris

Kāpēc mūsu vājums baidās ticēt tam, kas reiz notiks: ka cilvēki dzīvos ar Dievu? Tas, kas jau noticis, ir vēl daudz neticamāk: Dievs nomira cilvēku dēļ. Jo Kristus ir šis Vārds, kas bija iesākumā, Vārds, kas bija ar Dievu, Vārds, kas ir Dievs. Dieva Vārds kļuva miesa un mājoja mūsu vidū. Pašam sevī Kristum nebija iespējams nomirt mūsu dēļ – … Read More

5.09.2003

AldisUdris

Visvarenais Tēvs, ienāc Tu mūsu sirdīs un piepildi mūs ar savu mīlestību tā, ka, atstājot visas ļaunās iekāres, mēs varam pieķerties Tev, mūsu vienīgajam labumam. Parādi mums savas žēlastības dēļ, ak, Kungs, mūsu Dievs, kas Tu esi priekš mums. Saki mūsu dvēselēm: es esmu tava pestīšana. Saki to tā, ka mēs varam dzirdēt. Mūsu sirdis ir Tavā priekšā; atdari mūsu … Read More