06.12.2018.

Glorija

Dievs pārbauda un izmeklē gan bagātos, gan nabagos – nevis skatoties uz viņu namiem un zemes gabaliem, bet uzlūkojot dārgumus, kas ir viņu sirdīs.