27.03.2013

AldisUdris

Mācies būt nabadzībā un trūkumā, vienalga, vai tev kaut kas pieder šajā pasaulē, vai nepieder nekas. Jo ir lepnības pilni ubagi un ir bagātie, kas no˛ēlo savus grēkus. Dievs pretojas augstprātīgajiem, lai tie tērptos zīdā vai skrandās, bet Viņš dāvā savas ˛ēlastības pazemīgajiem, vienalga, vai tiem pieder pasaules labumi, vai ne.