10.08.2010

AldisUdris

Atmet visu, kas ap tevi vai pat tevī pašā vedina uz augstprātību. Lepojies vienīgi ar Dievu! Lai tikai Dievs ir tev vajadzīgs, un Viņš tevi piepildīs.