Cilvēks, kurš staigā ar Dievu, vienmēr nonāk mērķī.


Kāds kontrasts! Trīs ķēniņi vadījās vien no baumām, taču tās pamudināja viņus doties tālā ceļā. Rakstu mācītāji bija daudz labāk informēti. Viņi sēdēja un studēja Rakstus, bet tas viņus it nemaz neizkustināja no vietas. Kam bija atklāts vairāk patiesības? Trīs ķēniņiem, kas sekoja baumām, vai rakstu mācītājiem, kas palika sēžot ar visām savām zināšanām?


Nesteidzies domāt, ka tavs ienaidnieks ir Dieva ienaidnieks tādēļ vien, ka viņš ir tavs ienaidnieks. Iespējams, viņš ir tavs ienaidnieks tieši tādēļ, ka nespēj atrast tevī neko tādu, kas dotu godu Dievam. Iespējams, viņš baidās no tevis tādēļ, ka neredz tevī neko no Dieva mīlestības un laipnības, neko no Dieva pacietības un žēlastības, neko no Dieva izpratnes par cilvēka vājībām.


Velnam ir ārkārtīgi svarīgi samaitāt jaunus cilvēkus. Kā gan lai viņš pieļautu, ka tie tiek labi un pareizi audzināti? Jā, velns būtu īsts nelga, ja pieļautu, ka viņa valstībai tiek nodarīts tik liels posts un viņam no rīkles izrauts pats gardākais kumoss – jaunie ļaudis; tad jau velna valdīšanai drīz vien pienāktu gals. Tādēļ viņš rīkojas gudri, visiem spēkiem rūpēdamies, lai jaunieši paliktu viņa varā. Ja viņam tas izdodas, cilvēks izaug velna valstībā un tur arī paliek. Kas varēs izraut viņu no velna nagiem? Tā ļaunais ienaidnieks mierīgi patur pasauli savā īpašumā. Īstu zaudējumu tam nākas pieredzēt vienīgi tad, kad jaunie ļaudis izaug Dieva atziņā, izplatīdami Dieva vārdu un mācīdami to arī pārējiem.


Jaunajā Derībā kalpošana ir funkcija nevis statuss.


Dievs noteikti mīl vienkāršos cilvēkus, jo Viņš taču tos ir radījis tik lielā skaitā.


Lepnība nozīmē uzskatīt sevi par autoru tam, kas patiesībā ir dāvana.


Farizejs daudz prasa no citiem un maz no sevis,
turpretī garīgs cilvēks – daudz no sevis un maz no citiem.


Nepielāgo Bībeli laikmetam; pielāgo laikmetu Bībelei.


Cilvēki redz Dievu katru dienu, tie tikai neatpazīst Viņu.