21.12.2015

AldisUdris

Kāds kontrasts! Trīs ķēniņi vadījās vien no baumām, taču tās pamudināja viņus doties tālā ceļā. Rakstu mācītāji bija daudz labāk informēti. Viņi sēdēja un studēja Rakstus, bet tas viņus it nemaz neizkustināja no vietas. Kam bija atklāts vairāk patiesības? Trīs ķēniņiem, kas sekoja baumām, vai rakstu mācītājiem, kas palika sēžot ar visām savām zināšanām?

5.01.2015

AldisUdris

Kaut arī rakstu mācītāji prata izskaidrot, kurā vietā jādzimst Mesijam, viņi vienaldzīgi palika Jeruzālemē. Viņi nedevās līdzi Austrumu zemes gudrajiem, lai To meklētu. Līdzīgi arī mēs varam prast izskaidrot katru mūsu ticības detaļu, bet palikt garīgi sastinguši. Spēks, kas satricināja debesis un zemi, neizkustina mūs pat ne par centimetru.

19.03.2013

AldisUdris

Mīlēt līdzcilvēku nozīmē palīdzēt viņam mīlēt Dievu.

15.06.2012

AldisUdris

Dievs rada no nekā. “Brīnišķīgi!” – jūs teiksit. Jā, bet viņš dara vēl ko brīnišķāku: Viņš rada svētos no grēciniekiem.

5.12.2011

AldisUdris

Cilvēki pieprasa runas brīvību kā atlīdzību par domāšanas brīvību, kuru viņiem reti nākas pielietot.

17.05.2011

AldisUdris

Lietas būtība ir visai vienkārša. Saprast Bībeli nav grūti. Bet mēs kristieši esam viltīgi blēži. Mēs izliekamies, ka nespējam to saprast, jo mēs ļoti labi zinām, ka līdzko mēs sapratīsim, mums būs pienākums paklausīt. Ņemiet jebkurus Jaunās Derības vārdus un, aizmirstot visu, apņemieties rīkoties saskaņā ar tiem. Mans Dievs, jūs sacīsiet, ja es tā darīšu, visa mana dzīve tiks sabojāta. … Read More

2.03.2011

AldisUdris

Audzini labi savus bērnus, un tu uzzināsi, cik daudz tev jāpateicas saviem vecākiem.

31.03.2009

AldisUdris

Mīlēt otru nozīmē palīdzēt viņam mīlēt Dievu.

12.09.2006

AldisUdris

Tik grūti ticēt, jo tik grūti paklausīt.

20.09.2005

AldisUdris

Zināmā mērā tas ir šausminoši, bet tomēr tā ir patiesība, un katrs, kam ir kaut visniecīgākās zināšanas par cilvēka sirdi, to apliecinās: nav nekas cits, pie kā cilvēks turētos tik izmisīgi, kā pie sava grēka.